O nas

Stowarzyszenie „Dajmy Szansę” zrzesza ludzi dobrej woli, którzy poprzez różne formy działań chcą tworzyć przyjazne warunki rozwoju dzieci i rodzin wymagających wsparcia w dziedzinie wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Stowarzyszenie prowadzi Dom dla Dzieci i Młodzieży w Kaczkach Średnich.